Kontakt mig på
+45 40 37 47 66

Links

Persondataforordningen

EU-kommissionens guide til SMV’er:
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_da.htm

Justitsministeriet - Information om de nye databeskyttelsesregler:
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/information-om-de-nyedatabeskyttelsesregler

Justitsministeriet - Udkast til forslag til databeskyttelsesloven:
http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60828

Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

Ordbøger

Kammeradvokaten - Persondata ordbog:
https://persondatatesten.dk/persondataordbog

Vejledninger

Kammeradvokaten - Persondata test:
https://www.persondatatesten.dk

Dansk Industri - Vejledning i Behandling af Personoplysninger:
http://di.dk/Virksomhed/Produktion/IT/itsikkerhed/personoplysninger/Pages/Behandlingafpersonoplysninger.aspx

Erhvervsstyrelsen - Inspiration til Privacy Kompasset:
https://privacykompasset.erhvervsstyrelsen.dk

Dansk Erhverv - Retningslinjer om Persondatabeskyttelse:
http://www.isobro.dk/fileadmin/filer/Medlemsmoeder/persondataret_DE.pdf

Datatilsynet - Generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen - 10.10.17
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf

Datatilsynet - FAQ
https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/Datatilsynet-har-udarbejdet-en-FAQ/

Datatilsynet - Vejledning om Samtykke
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledning_om_samtykke__formateret_.pdf

Datatilsynet - Vejledning om Dataansvarlige og Databehandlere
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_dataansvarlige_og_databehandlere_-_endelig_version.pdf

Datatilsynet - Vejledning om håndtering af brud på datasikkerheden
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_sikkerhedsbrud.pdf

Datatilsynet - Vejledning om fortegnelse
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_fortegnelse__endelig___DOK461184_.PDF

Datatilsynet - Vejledning om de registreredes rettigheder
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_de_registreredes_rettigheder__endelig__pdf__-_format....pdf

IT-Branchen - Sådan får du styr på Persondataforordningen:
https://itb.dk/persondataforordning#pdf1

PrivacyKompas
startvaekst.virk.dk/privacykompasset

Adfærdskodeks og certificering
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_adfaerdskodekser_og_certificeringsordninger__som_offentliggjort_II_.pdf

Tips

Plesner: Det er ikke reglerne, der er udfordringen
https://www.complidia.com/finans/artikel/plesner-det-er-ikke-reglerne-der-er-udfordringen

https://www.version2.dk/databeskyttelsesloven