Kontakt mig på
+45 40 37 47 66

Persondataforordningen – GDPR

Bliv klar til Persondataforordningen - skæringsdag den 25. maj 2018!

* GDPR: General Data Protection Regulation

  Lovens formål:

 • Styrkelse af individets rettigheder som privatperson gennem ensartede regler i EU - tage kontrollen over ens personlige data, styrke borgernes rettigheder og skabe tillid:
  • En “ret til at blive glemt”
  • Lettere adgang til egne data
  • Ret til data portabilitet
  • Retten til at vide, når ens data er blevet hacket
 • Virksomheder, organisationer og det offentlige skal have bedre styr på både manuel og især elektronisk behandlingen af persondata via større ansvar og flere forpligtelser.

Betydning for jeres virksomhed:

 • Dokumentation af bl.a.
  • Behandlingsaktiviteter - eks. hvem er registreret med hvad og hvor
  • At personoplysninger indsamles og behandles lovligt
  • Samtykke og evt. tilbagetrækning
  • Sletteproces, når oplysningerne ej længere er formålstjenlige eller behandlet ulovlige
  • Behandlingssikkerhed – eks. kryptering, backup, beredskabshold
  • Proces for anmeldelse af brud på sikkerheden til hhv. Datatilsynet og den registrerede
  • Aftale med evt. databehandler (3.part)
 • Ansvarlighed i form af bl.a. Behandlings dokumentation, passende IT-politik og adfærdskodeks
  • Beskyttelse af individet i form af anonymisering samt tildeling af organisatoriske roller/ansvar
  • Risikoanalyser
  • Egenkontroller

Sådan kommer I i gang:

Strategi:

Det anbefales, at opgaven prioriteres højt, ressourcer afsættes og have en positiv tilgang til
at leve op til persondatabeskyttelsesloven.

Fordele:

  • Sikkerhed -
   • Vi vil ikke miste persondata
   • Vi vil ikke på forsiden af Ekstra Bladet!
  • Dataansvarlighed -
   • Vi ved, hvilke persondata vi behandler og kan begrunde sagligheden
   • Vi har en holdning og oplyser herom
   • Vi gør, hvad vi siger og kan dokumentere det
  • Branding -
   • Vælg os frem for konkurrenten (vi passer bedre på dine persondata)
  • Husk -
   • Udover at reglerne påvirker jeres arbejde, ender det også med at give jer bedre viden om jeres rettigheder som privatpersoner.

Vigtigt: Hele virksomheden bør inddrages, så alle forstår og tænker i sikre persondata!

Lev op til loven – begynd småt og byg på – men begynd nu med at afdække virksomhedens situation: Tegn et billede af hvor PERSONDATA indsamles, behandles, opbevares og overføres.

IT værktøjet RISMAgdpr er et meget enkelt online system, der på en overskuelig og strukturet måde sikrer, at I får overblik over alle persondataforhold og dermed sikrer, at I overholder de stillede krav.

Tag kontakt til KLOKTIME for en uformel snak om, hvordan jeres virksomhed kan leve op til Persondataforordningen - GDPR.
Ring 4037 4766 for en aftale.